Generelt

Vi behandler persondata og har derfor udfærdiget denne politik som omhandler behandling og beskyttelse af personoplysninger (“Persondatapolitik”).
Politikken beskriver, hvorledes Badeværelse Århus indsamler og
behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Badeværelse Århus’ hjemmeside www.badevaerelseaarhus.dk.
Ved at benytte vores hjemmeside giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at vi kan behandle dine persondata som beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer.
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion.
Retsgrundlaget for behandlingen er EUs Persondataforordning.
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefon nr, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt
har returneret, leveringsønsker.
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at
kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også
behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi de oplysninger du selv opgiver, f.eks. dit navn, e-mailadresse, postnummer, by, land og evt. mobilnummer.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker
videregives til Danske Fragtmænd, PostNord, GLS eller anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden,
udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring samt retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@badevaerelseaarhus.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så
oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Rettelse eller sletning af persondata

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.
Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin læs bar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden
dataansvarlig.

 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores markedsføring.
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du blot kontakte os på info@badevaerelseaarhus.dk.

 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Beskyttelse af persondata

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data, som begrænser risikoen for tab,
misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

Kontaktoplysninger

Badevaerelse Aarhus er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Badevaerelse Aarhus kan ske via hjemmesiden, under ”kontakt” eller til E-mail: info@badevaerelseaarhus.dk


Ændringer i Persondatapolitikken
Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik og du vil altid kunne finde den nyeste version på hjemmesiden.